Kostnader

Kostnader


Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. I avgiften ingår:
En ceremonilokal utan religiösa förtecken, oftast ett kapell.
En gravplats på en allmän begravningsplats eller kyrkogård. Graven är oftast upplåten under 25 år om inte annat anges.
Transport till grav och gravsättning. Kostnad för bärare kan tillkomma.
Alternativt en transport till krematorium, kremering, samt gravsättning av aska/urna.

 

Medel till begravningen
Normalt så betalas inte kostnaderna för begravningen av de anhöriga, medel för detta tas från tillgångarna i dödsboet. Det kan vara bra att höra efter om det finns medel avsatta för begravningen.
Exempelvis i grupplivförsäkring genom arbete /förening eller pensions och livförsäkringar.

 

När det saknas pengar i dödsboet
Ifall den avlidne saknar tillgångar som täcker begravningskostnaderna så bör man kontakta socialkontoret eller stadsdelsförvaltningen där den avlidne bodde. Olika kommuner har olika belopp gällande ekonomiskt bistånd för begravning.
Tänk på att inte betala fakturor eller göra andra utbetalningar som rör dödsboet, utan vänd er först till kommun/stadsdelsförvaltning och få hjälp samt information från en handledare.
Begravningskostnader är prioriterad utgift då alla har rätt till en värdig begravning.

 

Dödsboets kostnader
Kista, urna, begravningstransporter, (ej kremationstransport)
Dödsannonser, program, tackkort.
Blommor, sång och musik, borgerlig officiant.
Minnesstund, i vissa fall hyra av lokal.
Begravningsbyråns arbetskostnad & administration och eventuella tilläggstjänster.
Gravsten, inskriptioner.
Bouppteckning och andra juridiska tjänster.
I första hand ska dödsboet betala räkningarna för begravningen och bouppteckningen.