Kyrklig/Borgerlig begravning

Kyrklig/Borgerlig begravning:

Vid en svensk kyrklig begravningsgudstjänst utförs ceremonin med en präst som officiant.

Ceremonin utförs då enligt Svenskans kyrkans ordning, i kyrka eller kapell.

Är man medlem i Svenska kyrkan så har man betalat för kyrkan, präst, organist och vaktmästare genom kyrkoskatten.

 

Vid en begravningsceremoni i fri ordning (borgerlig begravning) finns ingen särskild ordning att ta hänsyn till,

utan den kan beslutas så som de anhöriga eller närstående vill.

I princip kan vem som helst verka som officiant och leda ceremonin så som man önskar.

En begravning i fri ordning styrs inte heller av val av ceremoniplats utan kan till exempel

äga rum i ett gravkapell, hemma i trädgården eller ute i naturen.

Kostnader som kan tillkomma vid borgerliga begravningar är exempelvis

arvode till officiant, organist och i vissa fall lokalkostnader (gäller ej kapell)