Läs mer

Nedan har vi samlat en rad nyttiga punkter för dig som vill veta mer om begravningen och dess olika moment.

Omhändertagande

När vi får förtroendet att vara dödsboets ombud vill vi att du väljer den kista du vill att den avlidne ska vila i. Vi besöker sedan den avlidne och tar hand om henne/honom på ett vördnadsfullt och etiskt sätt. Vi sveper vid detta tillfälle den avlidne. Det innebär att den avlidne kläs i de kläder som du som anhörig eller närstående bestämmer. Det kan vara nattkläder, favoritkläder, nyinköpta kläder eller den svepdräkt som vi på Nova begravningsbyrå tillhandahåller (svepdräkten påminner om dopdräkten). När den avlidne är färdigklädd och iordninggjord lägger vi varsamt den avlidne i kistan och bäddar på ett omsorgsfullt sätt. Detta kallas omhändertagande och är för oss en mycket viktig del i begravningsprocessen. Du som anhörig eller närstående förbereds, om du vill, att ta farväl.

Personligt avsked

Att i lugn och ro se den avlidne i sin kista och ta ett personligt farväl kan vara en viktig del i begravningen. I detta moment vet man, som anhörig eller närstående, att det är rätt person som ligger i kistan samt att man har möjlighet att lägga ner någon personlig tillhörighet tillsammans med den avlidne. Om det finns barn bland de sörjande är det extra viktigt att ta särskilt hand om dem. Vi hjälper de vuxna att förbereda barnen inför ett personligt avsked. Det får aldrig bli ett tvång att se den avlidne men det är bra att veta att det ofta är ett viktigt steg i den sorgbearbetning som de flesta gå igenom.

Begravningsceremoni / Borgerlig begravning

Begravningen kan i princip utformas så som man själv vill beroende på vad man önskar för typ av ceremoni. Det kan handla om ett enskilt farväl, ett avsked i den mindre kretsen eller ett mer omfattande arrangemang där släkt, vänner och bekanta bjuds in för att gemensamt ta farväl. Ceremonier sker som begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning, annan religiös åskådnings ordning eller i fri ordning (så kallad borgerlig begravning). Vid en svensk kyrklig begravningsgudstjänst utförs ceremonin med en präst som officiant. Ceremonin utförs då enligt Svenskans kyrkans ordning i kyrka eller kapell. Vid en begravningsceremoni i fri ordning (borgerlig begravning) finns ingen särskild ordning att ta hänsyn till utan den kan beslutas så som de anhöriga eller närstående vill. Vem som helst kan verka som officiant och leda ceremonin så som man önskar. En begravning i fri ordning styrs inte heller av val av ceremoniplats utan kan till exempel äga rum i ett gravkapell, hemma i trädgården eller ute i naturen. Nova Begravningsbyrå hjälper gärna till om det finns önskemål kring officiant och idéer till ceremoni. Kostnader som kan tillkomma vid borgerliga begravningar är exempelvis arvode till officiant, organist/musiker och i vissa fall lokalkostnader. och byrån står till tjänst med allt som behöver utföras.

Minnesstund

Man vill ofta träffas efter begravningsakten för att minnas den avlidne på olika sätt. Det är vanligt att man gör detta över en kopp kaffe eller en bit mat. Ibland träffas bara de närmast sörjande och ibland bjuds alla närvarande vid ceremonin in. Om man bjuder in till minnesstund efter begravningsceremonin uppmanas oftast begravningsgästen att anmäla sig i förhand till den efterföljande minnesstunden. Detta för att kunna beställa ett korrekt antal kuvert där det varken saknas eller blir för mycket över. Minnesstunden kan arrangeras så som man själv önskar. Nova Begravningsbyrå hjälper gärna till med tips och idéer.

Gravsättning

Gravsättning betyder att sätta ned en kista eller urna i en grav. Det kan även vara att sätta in urna i urnmur eller kolumbarium, sprida eller gräva ned aska i minneslund, askgravlund, askgravplats och spridning av aska på annan plats (till exempel till havs).

Dödsannons

De flesta vill tala om att någon avlidit och att det varit eller kommer att ske en begravningsceremoni. Vi hjälper dig att få den dödsannons du vill ha genom att tillsammans ta fram ett förslag. Om du vill göra det själv bistår vi med hur man kan göra och vad det kan komma att kosta, vilket är i beroende på storlek och antal rader och i vilken tidning du vill att annonsen ska sättas in i. Vi hjälper dig med praktiska frågor som när det kan vara passande i tid för att sätta in annonsen och annat som har med annonsering kring dödsfallet att göra. Om du väljer att ha minnesstund efter begravningsceremonin mm.

Familjesidan

Familjesidan.se är en minnessida på webben. Här kan man finna dödsannonser digitalt över personer som avlidit. Annonsen ligger kvar under 25 år och innebär en liten kostnad för ett införande. Detta är ett bra sätt till exempel när släkt och vänner finns utspridda och har svårt att få tillgång till en viss papperstidning. Nova Begravningsbyrå hjälper dig med allt praktiskt kring vad som kan passa dig och din familj.

Gravsten
En gravsten finns kvar i generationer framöver och en unik grav med gravsten kan hedra minnet av en person eller familj. När det blir dags för gravsättning kan det vara tid att se över den sten som förmodligen finns om man redan har en familjegrav sedan tidigare. Väljer du ut en ny gravplats behövs en ny sten.
Nova Begravningsbyrå förmedlar denna tjänst.
Bouppteckning
Bouppteckning innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder. Denna sammanställning ligger till grund för arvsskiftet. Man ska normalt göra bouppteckningen inom tre månader (från dödsdatum). Man kan dock söka anstånd hos Skatteverket inom samma tidsperiod . Om den avlidne saknar tillgångar och försäkringar som kan täcka begravningskostnader, kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun för att göra en dödsboanmälan.
En dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen. Tänk på att dödsboet ansvarar för sina egna skulder.